AANVANGSTIJDEN EN ANNULERINGEN

Afspraken beginnen op de afgesproken tijd. Komt de klant te laat dan gaat dat van de afgesproken tijd af. Komt de begeleider/trainer te laat, dan houdt de klant die tijd te goed.

 

In geval van Personal training is de warming up in eigen tijd (dus voorafgaand aan de les) tenzij anders afgesproken.

 

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur vóór aanvang te worden geannuleerd dan wel te worden gewijzigd. Niet op tijd afgezegde/gewijzigde afspraken worden in rekening gebracht. In geval van overmacht kan hiervan worden afgeweken. Dit is altijd ter beoordeling van de begeleider/trainer.

 

Ziek zijn is niet zonder meer een geldige reden om te laat te kunnen afzeggen.

 

Aan eerdere beslissingen en beoordelingen kunnen geen rechten worden verleend.

 

BETALINGEN

Betaling van pakketten dient vooraf te worden gedaan. Afzonderlijke afspraken kunnen zowel vooraf als onmiddellijk na de bijeenkomst worden voldaan.

 

Pakketten zijn ‘pre-paid’ en ‘non-refundable’. 

 

Ieder pakket kan tot 2 weken na de start (= eerste afspraak) van het afgesproken traject nog worden geannuleerd. De promotionele prijzen zijn dan echter niet langer van toepassing en eventueel verleende diensten worden tegen de basisprijzen in mindering gebracht op de betaalde som, die per omgaande zal worden teruggestort. 

 

GELDIGHEIDSDUUR EN VERLENGING VAN PAKKETTEN

Het pakket Personal training van 11 trainingen wordt geacht binnen een kwartaal, een pakket van 23 trainingen binnen een half jaar te worden gebruikt. Deze periodes kunnen worden verlengd als gevolg van (en met de duur van) een blessure, vakantie, (langdurige) ziekte of overmacht die het afspreken van trainingen in de weg staat. De uitbreiding van (de duur van) een pakket wordt bepaald door begeleider/trainer.

 

De verlenging van de pakketten kan ook worden bepaald door blessures, vakantie en (langdurige) ziekte van de begeleider/trainer. 

 

Maart 2018, Amsterdam